DETTE ER KAUPANGPROSJEKTETS FORENINGSSIDER

Oppdatert 11. september 2019

ER DU IKKE MEDLEM?

Meld deg inn nå!

Familiemedlemsskap for et år koster 200,- kr. og personlig medlemsskap koster 150, kr. pr. år.
Meld deg inn her: KAUPANGPROSJEKTETS INNMELDINGSSKJEMA

Hva skjer i foreningen høsten  2019?

Fellesprogram, Kaupangprosjektet og Tjølling Historielag

Søndag 15. september 2019: Bli med å gå i vikingenes fotspor!


Vi følger i vikingenes fotspor gjennom vikingbyen og gravfeltet mot Huseby. Unn Pedersen viser vei!

Arkeologisk vandring langs vikingleden gjennom vikingbyen og gravfeltet på Nordre Kaupang mot høvdinggården Huseby.
Vandreledere er Unn Pedersen og Wenche Hellum.
Unn Pedersen deltok i Kaupangutgravingene ved Dagfinn Skre. Hun er postdoktor og forsker ved arkeologisk institutt på universitetet i Oslo. Wenche Hellum er leder i Kaupangprosjektet.
Turen starter kl. 12.30 og er beregnet å ta ca 2 timer. Kaupangmuseet er åpent fra kl. 11.30.

Tirsdag 8. oktober 2019: Foredrag “Handel Kaupang – Dorestadt (Holland)”.

Masteroppgaven av Nora Hansen.
I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00

Tirsdag 5. november 2019: Foredrag Sverdets død.

Sverdets død (analyse av sverd i gravkontekst fra Kaupang).
Ved Martine Holen Askildt.
I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00

Tirsdag 11. februar 2020: Klesdrakt og smykker i vikingtid

Foredrag “Klesdrakt og smykker i vikingtid (Oppstod bunaden da?).
Ved Professor Marianne Vedeler
I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00

Våren 2019:

Vi legger planer for fremtiden og årsmøtet blir 5. mars i forkant av det åpne møtet.

Tirsdag 12. februar 2019: Vikingenes båtgraver

Førsteamanuensis Ann Zanette Tsigaridas Glørstad kommer og forteller om vikingenes båtgraver.

Hun vil også sette lys på kvinnegravene på Bikkjholberget.

Disse er spesielle da kvinnegravene inneholder våpen.

Var de krigere? Hun har vært medvirkende til en rekke vitenskaplige artikkeler og bokkapitler.

Tirsdag 05. mars 2019: Hvorfor forsvant vikingbyene?

Vi får vi besøk av førsteamanuensis Unn Pedersen. Unn var nestleder under Kaupangundersøkelsen som ble ledet av Dagfinn Skree på begynnelsen av 2000-tallet.

Hun vil se tilbake i historien og fortelle oss om hva som skjedde da vikingbyene i norden forsvant.

Hun vil selvfølgelig legge vekt på hva som bidro til nedleggelsen av Skiringsalkaupangen.

Tirsdag 11. september 2018: Hva fant arkeologene i Kaupangveien 224?

Axel Mjærum kommer og forteller spennende ny kunnskap om Kaupng og om vikingtidens metallhåndverk.

I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00. Se kart 

Arrangement i samarbeid med Tjølling Historielag

Les hva vi skrev om utgravingene i 2015 her: http://vikingbyen.org/kaupangutgraving-sommeren-2015

Lørdag 15. september 2018: Vi feirer Kulturminnedagene. Årets tema er:

TYPISK NORSK – IKKE BARE NORSK

Vi feirer med aktiviteter – årets siste familiedag på Kaupang. Vi starter kl. 11:00

Les mer – Del og lik på facebook: https://www.facebook.com/kaupangprosjektet/posts/1945199022169491

Tirsdag 16. oktober 2018 : Husene på Kaupang – Likhetstegn på Dilling i Østfold?

 

HVORDAN FUNGERTE BONDEGÅRDENE I JERNALDEREN?
Var det forskjell på Østfold og Vestfold?

I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00. Se kart 

Velkommen til nok et spennende foredrag!

Førsteamanuensis Lars Erik Gjerpe og rådgiver Marie Ødegaard fra kulturhistorisk museum kommer og forteller.

Møtet er andre etappe i høstens serie med foredrag om vår lokale historie. Utgravingene på Dilling har gitt noen svar på hvordan husene der så ut og var organisert. Kan klimaet ha vært avgjørende for den tidens boliger? Var det likhetstrekk mellom der og her på i Vestfold eller var Oslofjorden en stor barriere? Hva bestod eventuelt forskjellen i?

Lars Erik og Marie er nå nettopp ferdige med utgravingene av store bondesamfunn på Dilling i Østfold. Kaupangprosjektet og Tjølling historielag inviterer deg som ønsker å få førstehånds informasjon om utgravingene. Kan de fortelle oss noe om vår egen lokale fortid? Her er mange spørsmål.

Arrangement i samarbeid med Tjølling Historielag

Tirsdag 13. november 2018: Fimbulvintrene i årene 536-540

  3 ÅR UTEN SOL I TJØLLING

«Den vinteren som kalles Fimbulvinteren kommer. Det driver snø fra alle kanter. Det er sterk kulde og vasse vinder. Ingenting har glede av sola. Det er tre slike vintre – uten somre i mellom,» skriver Snorre i sin bok Edda. (Bildet av Fimbulvinteren tegnet Louis Moe i 1929.)

<em>«Den vinteren som kalles Fimbulvinteren kommer. Det driver snø fra alle kanter. Det er sterk kulde og vasse vinder. Ingenting har glede av sola. Det er tre slike vintre – uten somre i mellom,» </em>skriver Snorre i sin bok Edda. Fimbulvinteren (<em>fimbulvetr</em>) var et forvarsel om Ragnarok, verdens undergang. Flere har spekulert på om myten om Fimbulvinteren kan basere seg på noe som virkelig har hendt. Nå vet forskere at det er slik. (Bildet av Fimbulvinteren tegnet Louis Moe i 1929.)

Det forskes nå på om Snorre forteller om det som har skjedd og ikke om det som skal skje.

Vårt tredje møte i høst ser nå tilbake til vanskelige tider for våre forfedre. Flere arkeologiske studier de siste 15 år har fokusert på et gigantisk vulkanutbrudd som skal ha resultert i en global klimakrise og la tusenvis av gårder øde. Prøver a

v Grønlandsisen bekrefter stor vulkansk aktivitet.

Professor og arkeolog Frode Iversen fra kulturhistorisk museum kommer og forteller om mytene vi kjenner og om at disse må sees i sammenheng med utbruddet i 536-540ekr.

Kommer en ulykke sjelden alene, spør Frode? Nådde den justitianske pesten, den første svartedauen, hit slik ny DNA studie i Tyskland kan tyde på samtidig? Hva skjedde i Tjølling og finner vi spor etter forlatte gårder, og hvordan taklet de krisen?

Kom Ynglingene til Kaupang omtrent samtidig, spør leder i Kaupangprosjektet Wenche Hellum? Frode Iversen har de siste år vært leder for et europeisk forskningsprosjekt om tingsteder og kongemakt. Nå står han sammen med kollegaer for et TOPPFORSK prosjekt. Klima og kultur endringer fra 500 til 1250 ekr. som er finansiert av Norges forskningsråd og universitetet i Oslo. Edgar Skow fra Tjølling historielag tror dette vil bli et spennende foredrag som kan gi noen svar på fortidens myte. Alle er velkommen sier de to lederne og gleder seg!

I Vognskjulet på Tjølling Prestegård kl. 18.00. Se kart 

Arrangement i samarbeid med Tjølling Historielag

VÅREN 2018

Nysgjerrig på byggingen av det nye «Klåstadskipet»?

Tjølling Historielag og Kaupangprosjektet inviterer hermed til foredrag/kåseri onsdag 14. mars kl. 19.00!

Ny kopi av Klåstadskipet bygges på gammel måte i Tønsberg under ledelse av Jan Vogt Knutsen. Han vil vise bilder og fortelle om byggeprosessen i Vognskjulet på Tjølling prestegård onsdag 14. mars kl. 1900. Se kart

Her kan du se mer om utgravingen og konserveringen av Klåstadskipet: http://osebergvikingarv.no/klastadskipet/

Kaffe, utlodning og prat. Alle er velkomne!

—————————————————————-

HUSK ÅRSMØTE TIRSDAG 27. FEBRUAR KL. 18.00

I Vognskjulet på Tjølling Prestegård, Vikveien 11, Tjodalyng, Larvik. Se kart

Håper du kan komme!

Se dokumentene til møtet (pdf) her:

Forslag til Dagsorden: https://kaupangprosjektet.no/2018/Aarsmdagsorden27feb2018.pdf
Årsmeldingen for 2017: https://kaupangprosjektet.no/2018/Aarsmelding-2017.pdf
Resultatregnskap: https://kaupangprosjektet.no/2018/Resultat2017-Norsk-Standard.pdf
Balanse: https://kaupangprosjektet.no/2018/Balanse2017-Norsk-Standard.pdf
Vedtektene finner du her som pdf: www.kaupangprosjektet.no/2012/vedtekter2012.pdf

 BUDSTIKKA m. årsmøteinnkalling

Ble sendt til medlemmer 11/2 2018

Områdeplan for Kaupang fornminneområde

På Larvik Kommune sine sider finnes forslaget til plan:

https://larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/omraadeplaner/omraadeplan-for-kaupang-fornminneomraade/#index2

Kulturhistorisk museum sin uttalelse om dispensasjon (pdf 4,55 MB) finnes her:

https://kaupangprosjektet.no/2018/UiOuttalelsedisp.pdf

Her er de to sakene (pdf) som kom i Østlandsposten 18. og 20. januar: «Opp til Riksantikvaren» og «River meg ikke i håret«


Historisk:

Høsten 2017 hadde vi 3 spennende foredrag i samarbeid med Tjølling Historielag.

 

 

Vi hadde flere spennende foredrag i samrabeid med Tjølling Historielag høsten 2017.

Les mer om det i kalenderen

Dette ble et særdeles vellykket møte.

Stinn brakke og foredragsholder med perspektiver!

Se mer om foredraget her: https://vikingbyen.org/calendar

Informasjon om opplevelser på Kaupang finner du på http://vikingbyen.org

Foreningens årsmøte er 28. februar 2017.

Sakspapirene til møtet er her.

Mer informasjon om foredraget finnes her.

Ta gjerne kontakt med leder Wenche Hellum. Epost: leder@vikingbyen.org. Tlf: 90021360

Håper mange kommer på årsmøtet!

Vikingskipshuset på Bygdøy bygger ut og fornyer seg. Se her hva NRK melder om saken  Kom på møtet 28/2 og hør hva professor Jan Bill har å fortelle om det nye vikingmuseet

Kaupangprosjektets facebookside

Vikingbyens facebookside