Kaupangprosjektet invitertetil åpent møte i vognskjulet hos Tjølling historielag på Tjøllingvollen tirsdag 28. februar 2017. Spennende nytt vikingtidsmuseum i Oslo!

Foredrag ved Jan Bill, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo: Nytt Vikingtidsmuseum i Oslo – en nydefinering av begrepet «forskningsmuseum»?

Jan Bill forteller:
» For tiden pågår planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum i Oslo. Det nye museet blir et tilbygg til det eksisterende Vikingskipshuset og skal i fremtiden huse funnene fra de store skipsgraver, men skal også fortelle om resten av vikingtiden. Som universitetsmuseum ligger Kulturhistorisk museum vekt på å være et forskningsmuseum, og forsøker å integrere museets tre hovedaktiviteter – forsking, forvaltning og formidling – mest mulig. I utformingen av det nye museet er det et  mål å skape en best mulig symbiose mellom disse tre aktivitetene og på den måte ta begrepet forskningsmuseum til et nytt nivå.
Foredraget vil basere seg på skisseprosjektet for Nytt Vikingtidsmuseum, som foreligger friskt fra arkitektfirmaet AART i Århus. Det vil videre bygge på ideer og drøftelser som vi har hatt i brukergruppene, som samarbeider med arkitektene om utviklingen av museet.»

Jan Bill er professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, der han særlig arbeider med vikingtidsarkeologi og med skipsfunn fra middelalder. Han er faglig ansvarlig for vikingskipssamlingen og har vært djupt involvert i utviklingen av det nye museet siden prosessen startet for  fem år siden. For nåværende sitter han i to av prosjektets brukerstyringsgrupper samt i museets koordineringsutvalg for prosjektet. Jan Bill har tidligere vært ansatt på Vikingeskibsmuseet i Roskilde samt ved Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, begge i Danmark.

Illustrasjonene er fra hjemmesiden til AART architects

Kaupangprosjektet ønsker alle hjertelig velkommen!

Til startsiden