top


KAUPANGPROSJEKTET

Se menyen

Frøys vikinger

FRØYS VIKINGLIV
Gratis for alle unge, fra 9 år og oppover

Bueskyting, slynging av bånd og pizza og is til alle som kommer før kl. 12:30.
  • Det foregår på den nye leirplassen, fredag 30. juli, tirsdag 3. og onsdag 4. august.
  • Det er gratis!
  • Det er åpent fra kl. 11:00 til kl. 15:00.

  • Kaupangprosjektet er arrangør av Frøys Vikingliv.
  • Gjensidigestiftelsen gjør det mulig med sitt økonomiske bidrag.


Alle får skyte med pil og bue og alle kan slynge seg et bånd på vikingvis.

Pizza og is til alle som kommer før kl. 12:30


Kaupangprosjektet takker grunneier og myndigheter for velviljen.
Oppdatert 26. juli 2021
Bilder: KaupangprosjektetFlere_medlemmer

Vi ønsker alle velkommen!

Bli medlem i foreningen Kaupangprosjektet!

Vi ønsker oss, og trenger, flere medlemmer og støttespillere.
Vi har familiemedlemsskap, enkeltmedlemsskap og bedriftsmedlemsskap.
Se herTa en sykkeltur i Tjølling
Se sykkelbrosjyren "På sykkel i vikingland" som vi lagde i 2019/2020!
Dette er en pdf-fil som gjør seg best om du skriver den ut som brosjyre. Da blir sidene riktige.
Se den her.


Årsmøtet ble avholdt 23. februar 2021
Her er det nye styret

Oppdatert 19. mai 2021
-----


Hvorfor lager vi nye sider?


Rett og slett for å gjøre det enklere. Enklere for oss selv og for brukerne.

Kaupangprosjektet har hatt hjemmeside nesten helt fra starten av. Den aller første versjonen ble beholdt og bygget på fram til 2008. Da syntes vi at den var "gammaldags". Så skaffet vi oss en ny. Den ble bygd på wordpress-prinsippet. Den skulle være så enkel å bruke at alle i styret kunne få tilgang og redigere hver sine biter. Passord ble laget og folk fikk tilgang, men de færreste fikk publisert noe.

Etter hvert følte vi at designen og funksjonene ikke var helt i tråd med hva vi trengte, og han som hadde tilrettelagt siden hadde fått seg andre oppgaver. Så det ble til at vi skaffet oss en annen WP-side, som var gratis og selv la inn det vi ville ha. Den gamle wp-siden avinnstallerte vi og dermed forsvant også alt innholdet på de sidene. Auda!

Så fra 2017 og til nå har foreningssiden vært en WordPress-sak. Den kommer vi IKKE til å avinnstallere før vi har innholdet vi ønsker å ta vare på plassert på et sted vi har kontroll på! Siden ser på mange måter grei ut, men en må altså jobbe slik wordpress har lagt opp til. Mye er bra med Wordpress, men det er greit å ha kontrollen over det hele selv.
Du kan se wp-siden her.

Så nå stiller vi med ny hjemmeside. Denne gangen gjør vi alt enklest mulig!

Hilsen lederen - Wenche Hellum tlf 90021360