top


KAUPANGPROSJEKTET

Se menyen

VIKINGHELG på Kaupang 18 - 19 september 18. og 19. september 2021 er det vikingliv og vandring med Unn Pedersen på Kaupang og Lamøya

  • Vikinglaget Hodnuholt kommer. Det blir smiing i smia og salgsbod med trevarer og plantefarget garn. Treskjæring og brikkebånd.
  • På lørdag blir det garnfarging slik vikingene gjorde det.
  • På søndag kl. 12:00 går vi på tur med Unn Pedersen som forteller om gravene både på Bikkjholberget og på Lamøya.
  • Museet er åpent lørdag og søndag kl. 11:00 - 15:00.
Kaffe og kake selges. Museumsbesøk og vandring koster 80,- kr.

Hodnuholt Vikinglag deltar på vikingmarkeder der de selger egenproduserte varer. De driver med forskjellige vikingaktiviteter. Det er trearbeid som treskjæring, bueskyting (og lage det), matlaging, musikk, smiing, sying av klær og sko, plantefarging, spinning, veving av bånd, nålebinding, broderier, m.m.
De arrangerer også kurs og workshop med forskjellige tema.
Unn Pedersen er førsteamanuensis arkeologi på Universitetet i Oslo. Hun var funnleder under den store Kaupangutgravingen ved årtusenskiftet og har bl. a. skrevet og publisert en rekke artikler og bøker.Kom på Kaupang i løpet av helga. Besøke vikingleiren, se håndverket og få med deg turen med foredrag med Unn Pedersen på søndag!

I "Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), § 13a. Antall personer som kan være til stede på et arrangement" står følgende å lese:
"Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:"
"d.) 800 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntil 200 personer."

Dette betyr at det ikke kan være mer enn 200 besøkende om gangen, og det er ikke noe problem!
Hjertelig velkommen!Flere_medlemmer

Vi ønsker alle velkommen!

Bli medlem i foreningen Kaupangprosjektet!

Vi ønsker oss, og trenger, flere medlemmer og støttespillere.
Vi har familiemedlemsskap, enkeltmedlemsskap og bedriftsmedlemsskap.
Se herTa en sykkeltur i Tjølling
Se sykkelbrosjyren "På sykkel i vikingland" som vi lagde i 2019/2020!
Dette er en pdf-fil som gjør seg best om du skriver den ut som brosjyre. Da blir sidene riktige.
Se den her.


Årsmøtet ble avholdt 23. februar 2021
Her er det nye styret

Oppdatert 19. mai 2021
-----


Hvorfor lager vi nye sider?


Rett og slett for å gjøre det enklere. Enklere for oss selv og for brukerne.

Kaupangprosjektet har hatt hjemmeside nesten helt fra starten av. Den aller første versjonen ble beholdt og bygget på fram til 2008. Da syntes vi at den var "gammaldags". Så skaffet vi oss en ny. Den ble bygd på wordpress-prinsippet. Den skulle være så enkel å bruke at alle i styret kunne få tilgang og redigere hver sine biter. Passord ble laget og folk fikk tilgang, men de færreste fikk publisert noe.

Etter hvert følte vi at designen og funksjonene ikke var helt i tråd med hva vi trengte, og han som hadde tilrettelagt siden hadde fått seg andre oppgaver. Så det ble til at vi skaffet oss en annen WP-side, som var gratis og selv la inn det vi ville ha. Den gamle wp-siden avinnstallerte vi og dermed forsvant også alt innholdet på de sidene. Auda!

Så fra 2017 og til nå har foreningssiden vært en WordPress-sak. Den kommer vi IKKE til å avinnstallere før vi har innholdet vi ønsker å ta vare på plassert på et sted vi har kontroll på! Siden ser på mange måter grei ut, men en må altså jobbe slik wordpress har lagt opp til. Mye er bra med Wordpress, men det er greit å ha kontrollen over det hele selv.
Du kan se wp-siden her.

Så nå stiller vi med ny hjemmeside. Denne gangen gjør vi alt enklest mulig!

Hilsen lederen - Wenche Hellum tlf 90021360