top


KAUPANGPROSJEKTET

Se menyen

KULTURMINNEDAG FOR HELE FAMILIEN


Vi feirer kulturminnedagen søndag 10. september 2023!

Vi gleder oss!


Kl. 13:00 Teater Fabel spiller det nye dukketeaterstykket "Kjærlighet og rampestreker". Handlingen foregår på Kaupang i vikingtid.
Om Teater-Fabel


Kl. 14:00 Unn Pedersen, forsker ved Universitetet i Oslo, kommer og forteller om produksjon av smykker og andre håndverk i vikingbyen på Kaupang.
Om Unn Pedersen

Åpent kl. 12:00 - 16:00. Inngang 100,- kr. Vi har kaffe, kake, brus, saft og is

Flere_medlemmer

Vi ønsker alle velkommen!

Bli medlem i foreningen Kaupangprosjektet!

Vi ønsker oss, og trenger, flere medlemmer og støttespillere.
Vi har familiemedlemsskap, enkeltmedlemsskap og bedriftsmedlemsskap.
Se herTa en sykkeltur i Tjølling
Se sykkelbrosjyren "På sykkel i vikingland" som vi lagde i 2019/2020!

Dette er en pdf-fil som gjør seg best om du skriver den ut som brosjyre. Da blir sidene riktige.
Se den her.


Delvis oppdatert 8. september 2021
-----


Ved årsskiftet 2020 opprettet vi nye disse hjemmesidene


Grunnen var rett og slett for å gjøre det enklere. Enklere for oss selv og for brukerne.

Kaupangprosjektet har hatt hjemmeside nesten helt fra starten av. Den aller første versjonen ble beholdt og bygget på fram til 2008. Da syntes vi at den var "gammaldags". Så skaffet vi oss en ny. Den ble bygd på wordpress-prinsippet. Den skulle være så enkel å bruke at alle i styret kunne få tilgang og redigere hver sine biter. Passord ble laget og folk fikk tilgang, men de færreste fikk publisert noe.

Etter hvert følte vi at designen og funksjonene ikke var helt i tråd med hva vi trengte, og han som hadde tilrettelagt siden hadde fått seg andre oppgaver. Så det ble til at vi skaffet oss en annen WP-side, som var gratis og selv la inn det vi ville ha. Den gamle wp-siden avinnstallerte vi og dermed forsvant også alt innholdet på de sidene. Auda!

Så fra 2017 og til 2020 har foreningssiden vært en WordPress-sak. Den kommer vi IKKE til å avinnstallere før vi har innholdet vi ønsker å ta vare på plassert på et sted vi har kontroll på! Siden ser på mange måter grei ut, men en må altså jobbe slik wordpress har lagt opp til. Mye er bra med Wordpress, men det er greit å ha kontrollen over det hele selv.
Du kan se wp-siden her.

Så nå stiller vi med ny hjemmeside. Denne gangen gjør vi alt enklest mulig!

Hilsen lederen - Wenche Hellum tlf 90021360