DETTE ER KAUPANGPROSJEKTETS FORENINGSSIDER

Oppdatert 12. februar 2018

ER DU IKKE MEDLEM?

Meld deg inn nå!

Familiemedlemsskap for et år koster 200,- kr. og personlig medlemsskap koster 150, kr. pr. år.
Meld deg inn her: https://tikkio.com/tickets/4780-bli-medlem-i-kaupangprosjektet

Nysgjerrig på byggingen av det nye «Klåstadskipet»?

Tjølling Historielag og Kaupangprosjektet inviterer hermed til foredrag/kåseri onsdag 14. mars kl. 19.00!

Ny kopi av Klåstadskipet bygges på gammel måte i Tønsberg under ledelse av Jan Vogt Knutsen. Han vil vise bilder og fortelle om byggeprosessen i Vognskjulet på Tjølling prestegård onsdag 14. mars kl. 1900. Se kart

Her kan du se mer om utgravingen og konserveringen av Klåstadskipet: http://osebergvikingarv.no/klastadskipet/

Kaffe, utlodning og prat. Alle er velkomne!

—————————————————————-

 

HUSK ÅRSMØTE TIRSDAG 27. FEBRUAR KL. 18.00

I Vognskjulet på Tjølling Prestegård, Vikveien 11, Tjodalyng, Larvik. Se kart

Håper du kan komme!

Se dokumentene til møtet (pdf) her:

Forslag til Dagsorden: https://kaupangprosjektet.no/2018/Aarsmdagsorden27feb2018.pdf
Årsmeldingen for 2017: https://kaupangprosjektet.no/2018/Aarsmelding-2017.pdf
Resultatregnskap: https://kaupangprosjektet.no/2018/Resultat2017-Norsk-Standard.pdf
Balanse: https://kaupangprosjektet.no/2018/Balanse2017-Norsk-Standard.pdf
Vedtektene finner du her som pdf: www.kaupangprosjektet.no/2012/vedtekter2012.pdf

 BUDSTIKKA m. årsmøteinnkalling

Ble sendt til medlemmer 11/2 2018

Områdeplan for Kaupang fornminneområde

På Larvik Kommune sine sider finnes forslaget til plan:

https://larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/omraadeplaner/omraadeplan-for-kaupang-fornminneomraade/#index2

Kulturhistorisk museum sin uttalelse om dispensasjon (pdf 4,55 MB) finnes her:

http://kaupangprosjektet.no/2018/UiOuttalelsedisp.pdf

Her er de to sakene (pdf) som kom i Østlandsposten 18. og 20. januar: «Opp til Riksantikvaren» og «River meg ikke i håret«

 


Historisk:

Høsten 2017 hadde vi 3 spennende foredrag i samarbeid med Tjølling Historielag.

Vi hadde flere spennende foredrag i samrabeid med Tjølling Historielag høsten 2017.

Les mer om det i kalenderen

 

 

 

 

Dette ble et særdeles vellykket møte.

Stinn brakke og foredragsholder med perspektiver!

 

 

 

 

 

 

 

Se mer om foredraget her: https://vikingbyen.org/calendar

Informasjon om opplevelser på Kaupang finner du på http://vikingbyen.org

 

 

 

 

 

Foreningens årsmøte er 28. februar 2017.

Sakspapirene til møtet er her.

Mer informasjon om foredraget finnes her.

Ta gjerne kontakt med leder Wenche Hellum. Epost: leder@vikingbyen.org. Tlf: 90021360

Håper mange kommer på årsmøtet!

Vikingskipshuset på Bygdøy bygger ut og fornyer seg. Se her hva NRK melder om saken  Kom på møtet 28/2 og hør hva professor Jan Bill har å fortelle om det nye vikingmuseet

Kaupangprosjektets facebookside

Vikingbyens facebookside